عصر خدماتارایه خدمات فرهنگی هنری | عصر خدمات

رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران:
رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران از تشکیل قرارگاه فرهنگی حمایت از سیل ‌زدگان خبر داد و افزود: بعد از حادثه تلخ سیل اخیر پیرو جلسات متعدد با دستگاههای مختلف مقرر شد این قرارگاه با تشکیل کارگروه‌های مختلف در جهت حمایت از سیل زدگان و ثبت‌نام از داوطلبان گروه‌های جهادی و مردمی اقداماتی را انجام دهد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار