عصر خدماتاربعین نجف | عصر خدمات

رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) با اشاره به اینکه در ۷ ایستگاه امکانات درمانی برای زائران اربعین تدارک دیده شده است، گفت: برای چهار روز اول یک میلیون وعده غذای گرم تدارک دیده ایم. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار