عصر خدماتاردوغان | عصر خدمات

دلار در ترکیه؛
رجب طیب اردوغان گفت این کشور در اندیشه کنار گذاشتن دلار و استفاده از ارزهای محلی در مبادلات با چین، ایران، روسیه و اتحادیه اروپا است. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار