عصر خدماتارزش ارز | عصر خدمات

قیمت روز ارز دولتی؛
بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ تمامی ارزها بدون تغییر نسبت به روز گذشته ثابت ماند. ادامه
ارزش انواع ارز؛
ارزش انواع ارز بین بانکی به واسطه تعطیلات آخر هفته بدون تغییر نسبت به روز گذشته اعلام شد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار