عصر خدماتارز دارو | عصر خدمات

عباس کبریایی‌زاده عضو کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری اتاق ایران و فعال صنعت دارو، در یادداشتی به ارایه پیشنهادهایی در خصوص تامین زنجیره دارو در شرایط فعلی پرداخته است. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار