عصر خدماتارسال لوازم خانگی به سیل زدگان | عصر خدمات

وعده رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در ارسال ۴ هزار بسته لوازم خانگی به مناطق سیل‌زده گلستان تحقق یافت و این کاروان امروز به استان گلستان رسید. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار