عصر خدماتارسال محموله‌های اهدایی به سیل زدگان | عصر خدمات

محموله‌های اهدایی تجهیزات و ملزومات پزشکی توسط تامین کنندگان، تولیدکنندگان و صادرکنندگان و اصناف حوزه تجهیزات پزشکی در چهار نوبت به مناطق سیل‌زده ارسال شد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار