عصر خدماتارسال پستی دارو | عصر خدمات

اتصال سامانه ثبت بیماری‌های خاص به ثبت‌احوال
رییس مرکز مدیریت پیوند و امور بیماری‌های وزارت بهداشت درباره نحوه انتقال داروهای بیماران خاص به درب منازل‌شان از طریق پست، گفت: در حال حاضر سامانه‌های ما به اداره ثبت‌احوال متصل شده و امکان اطلاع از آخرین اطلاعات بیماران خاص را برای ما فراهم می‌کند که می‌تواند مقدمه ارسال داروهای این بیماران به درب منازل‌شان باشد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار