عصر خدماتارسال 25 دستگاه دیالیز به مناطق سیل‌زده | عصر خدمات

رییس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری‌های وزارت بهداشت اعلام کرد
رییس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری‌های وزارت بهداشت از تامین امکانات مورد نیاز جهت خدمت رسانی به بیماران ساکن در مناطق سیل زده کشور خبر داد و گفت: تلاش‌های وسیعی صورت گرفته تا آسیب‌های ناشی از سیل در مناطق مختلف کشور بر خدمت رسانی به بیماران خاص تاثیر منفی نداشته باشد و این تلاش‌ها همچنان ادامه دارد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار