عصر خدماتارشد | عصر خدمات

مشاور عالی سازمان سنجش خبر داد:
مشاور عالی سازمان سنجش و آموزش کشور گفت: تا ساعت ۸ صبح امروز ۲۰ آذر تعداد ۸۳ هزار ۹۵ داوطلب برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ثبت نام کرده اند. ادامه
بهروز سجودیahtخودروکارعصر تشکلصنعت کار