عصر خدماتازمایشگاه | عصر خدمات

مدیرکل آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت، ضمن تشریح حدود فعالیت شرکت‌های استارتاپی در حوزه ارائه خدمات پزشکی، به اصل حفظ محرمانگی اسرار بیماران تاکید کرد و گفت: مدیریت آزمایشگاه‌های پزشکی حق به اشتراک گذاشتن اسرار بیمار در فضاهای ناامن و با افرادی که قانون و ضوابط، آنها را تائید نمی‌کند را ندارند. ادامه
۳۰ آزمایشگاه فعال در حوزه‌های مختلف علوم آزمایشگاهی در دوازدهمین جشنواره فناوری‌نانو خدمات خود را به پژوهشگران و مراکز تحقیقاتی ارائه خواهند کرد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار