عصر خدماتاستان قزوین | عصر خدمات

وضعیت ترافیکی راه‌ها ؛
قزوین رتبه پنجم جذب سرمایه گذاری خارجی را داراست / صدور ۸۵۰ میلیون دلار کالا از استان قزوین طی سال گذشتهرئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان قزوین گفت: استان قزوین دارای ۳۵۰۰ واحد صنعتی دارای پروانه است و در سال گذشته رتبه پنجم کشوری را در جذب سرمایه گذاری خارجی کسب کرده است. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار