عصر خدماتاستخدام نهضتی | عصر خدمات

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش از نهایی شدن آیین نامه جذب و استخدام معلمان حق التدریس، نیروهای نهضتی و پیش دبستانی و ارسال آن به دولت تا هفته آینده خبر داد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار