عصر خدماتاستعدادیابی ایرانسل – لالیگا | عصر خدمات

کمپ نهایی ایرانسل-لالیگا برای انتخاب ۱۶ بازیکن برتر دوره‌های قبلی برگزار شد ومربیان و داوران سازمان لیگ اسپانیا، لالیگا، بازیکنان منتخب را مشخص کردند. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار