عصر خدماتاستفاده از ایستگاه‌های متروی میدان محمدیه | عصر خدمات

مدیرعامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) گفت: بهره‌برداری غیر رسمی ایستگاه متروی بسیج و میدان محمدیه، فردا ( ۲۸ مرداد ماه) همزمان با شب عید غدیر انجام می‌شود و شهروندان می‌توانند از این دو ایستگاه استفاده کنند. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار