عصر خدماتاستقرار۲۶ اکیپ آتش‌نشانی | عصر خدمات

سخنگوی ستاد اربعین شهرداری تهران از استقرار ۲۰۰۰نیروی انسانی، ۱۸۷دستگاه خودروی خدماتی و ۲۶ اکیپ آتش‌نشانی در مرزهای ایران و عراق خبر داد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار