عصر خدماتاستقرار اورژانس | عصر خدمات

به دنبال اعلام خبری در مورد استقرار نیروهای اورژانس در ایستگاه‌های آتش‌نشانی پایتخت، رئیس اورژانس تهران درباره چگونگی استقرار این نیروها توضیحاتی را ارائه کرد. ادامه
شهردار تهران خبر داد
شهردار تهران از افتتاح هفت ایستگاه جدید آتش نشانی در آینده خبر داد. ادامه
رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران از استقرار اورژانس در تمامی ایستگاه‌های آتش نشانی شهر تهران و پایگاه‌های مدیریت بحران خبر داد. ادامه
معاون فنی و عملیات اورژانس تهران از استقرار عوامل اورژانس در ۱۷۰ نقطه از تهران در روزهای پایانی سال خبرداد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار