عصر خدماتاسکوتر | عصر خدمات

شهردار تهران :
- پیروز حناچی شهردار تهران از معاون حمل و نقل و ترافیک خود خواست که فضای شهر برای تردد هرچه مناسب‌تر دوچرخه و اسکوتر (وسیله‌ای دارای دوچرخ) آماده شود. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار