عصر خدماتاصلاح طلبان | عصر خدمات

عضو شورای مرکزی جبهه پایداری:
عضو شورای مرکزی جبهه پایداری با بیان اینکه کارنامه روحانی کارنامه اصلاح‌طلبان است، گفت: مگر آقای جهانگیری زمان کاندیداتوری در تلویزیون نگفت من اصلاح‌طلب هستم. پس باید جواب مردم را بدهد و بگوید چرا نتوانست نرخ دلار را ۴۲۰۰ تومان را نگه دارد. ادامه
مخالفت با طرح اصلاحات پارلمان:
محمدرضا عارف که هم اکنون ریاست شورای هماهنگی جبهه اصلاحات را بر عهده دارد مخالف اصلی طرح پارلمان اصلاحات است. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار