عصر خدماتاعتبارات مرکز علم مغز | عصر خدمات

دبیر ستاد توسعه علوم‌شناختی معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری با اشاره به راه‌اندازی مرکز علم مغز در باغ کتاب، گفت: این مرکز با اعتبارات یک میلیارد و 200 میلیون تومان راه‌اندازی می‌شود که هزینه‌های آن میان سه نهاد تقسیم خواهد شد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار