عصر خدماتاعزام ایستگاه‌های سیار به مناطق سیل زده | عصر خدمات

سخنگوی سازمان ثبت‌ احوال کشور خبر داد
سخنگوی سازمان ثبت‌احوال کشور گفت: اداره ثبت‌ احوال شهرستان آق قلا که به دلیل سیل تعطیل و خدمات رسانی به شهرستان‌های دیگر منتقل شده بود،از هفته گذشته دایر شد و مانند روال سابق به ارائه خدمات می پردازد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار