عصر خدماتاعلام صوتی | عصر خدمات

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از راه‌اندازی سیستم اعلام صوتی زمان اعلام ورود اتوبوس‌ها به ایستگاه از امروز خبر داد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار