عصر خدماتاغاز سال تحصیلی جدید | عصر خدمات

فرماندهی انتظامی تهران بزرگ تاکید کرد
فرماندهی انتظامی تهران بزرگ بااشاره به فعالیت بیش از 15 هزار نیروی پلیس در اجرای طرح آغاز سال تحصیلی گفت‌: پلیس تهران بزرگ از امروز تا 20 مهر ماه در آماده باش 100 درصدی در جهت ایجاد امنیت برای دانش آموزان خواهد بود. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار