عصر خدماتافتتاح خط 6 مترو | عصر خدمات

مدیرعامل مترو تهران از افتتاح نیمه جنوبی خط ۶ مترو با حضور رئیس جمهور در روز یکشنبه (فردا) خبر داد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار