عصر خدماتافتتاح مرکز توانبخشی | عصر خدمات

معاون امور توانبخشی بهزیستی کشور با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود در سال جاری با مشکلات اقتصادی روبرو باشیم، گفت: با این وجود این نوید را می‌دهم که در بخش توانبخشی با عنایت دولت و مجلس اقدامات چشمگیری صورت بگیرد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار