عصر خدماتافت قیمت | عصر خدمات

رشد قیمت ها؛
با اینکه در روز گذشته اکثر سهم‌ها در بورس تهران با کاهش قیمت مواجه شدند امروز شاخص کل ۸۸۸ واحد رشد کرد و در آستانه کانال ۱۳۰ هزار واحدی قرار گرفت. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار