عصر خدماتافت قیمت بلیت اتوبوس | عصر خدمات

با پایان تعطیلات نوروزی سال ۹۸ رخ داد
هر چند از ۲۵ اسفندماه سال ۱۳۹۷ افزایش ۲۰ درصدی قیمت بلیت اتوبوس اعمال شد، اما با اتمام تعطیلات نوروزی با وجود اظهارنظرهای مختلف شاهد کاهش قیمت‌ها بر مبنای نرخ‌های تعیین شده در سال گذشته هستیم. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار