عصر خدماتافت قیمت خانه‌ | عصر خدمات

مشکلات اهالی محدوده طرح توسعه دانشگاه تهران؛
« برنامه‌ریزی درازمدت برای زندگی‌مان نداریم، زندگی ما سال‌هاست موقتی شده... طرح توسعه دانشگاه تهران تنها مصوبه‌ای برای گرفتن بودجه توسط دانشگاه است...احساس ناامنی در درون محله و ساختمان ها به واسطه فریزشدن منطقه ایجاد شده... این محله کلکسیون اجرای طرح‌های مختلف مثل توسعه دانشگاه، طرح و ترافیک، زوج و فرد و... شده...» ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار