عصر خدماتافزایش تولید سایپا | عصر خدمات

همزمان با آغاز سال 98 و حمایت دولت از خودروسان و قطعه سازان، نمودار تولید در صنعت خودرو دوباره مسیر رو به بالا را انتخاب کرده است. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار