عصر خدماتافزایش رشته های جدید | عصر خدمات

در روز ترویج آموزش‌های فنی و حرفه‌ای اعلام شد
مدیرکل دفتر فنی و حرفه‌ای و کاردانش وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه یکی از برنامه‌های اصلی در برنامه‌های نوسازی، ایجاد هنرستان‌های جدید است گفت: همچنین در شاخه کاردانش ۱۶۰ رشته داریم که عمدتا بروزآوری شده و بخشی از آنها جدید هستند، ولی امیدواریم با توجه به برنامه‌های در حال اجرا، مجموعه رشته‌ها را با دو هدف بروزآوری مجدد و ایجاد رشته‌های جدید در شورای عالی نهایی کنیم. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار