عصر خدماتافزایش قیمت‌ها | عصر خدمات

نوسان قیمت ارز و تاثیر آن بر افزایش قیمت بلیت هواپیما؛
نوسان قیمت ارز و تاثیر آن بر افزایش قیمت بلیت هواپیما که در برخی مسیر‌ها چشم گیر بوده سبب کاهش تقاضا خرید بلیت و خالی ماندن صندلی‌ها در زمان پرواز شده است. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار