عصر خدماتافزایش قیمت سی ان جی | عصر خدمات

شرکت پخش فراورده‌های نفتی از افزایش ۵۶.۸ تومانی هر کیلوگرم CNG (معادل ۹.۵ درصد افزایش) از ساعت ۲۴ امشب خبر داد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار