عصر خدماتافزایش مجدد قیمت‌ها | عصر خدمات

راند دوم افزایش قیمت مواد شوینده، آرایشی و بهداشتی
درحالی که در نیمه اول امسال فرآورده‌های آرایشی، بهداشتی و مواد شوینده تا ۱۵ درصد افزایش قیمت داشتند، ‌از ابتدای مهرماه نیز مجددا مجوز افزایش تا ۱۸درصدی قیمت پودرهای شوینده و مواد بهداشتی، ۲۰ درصدی مایع ظرفشویی و تا ۲۵ درصدی سایر مواد شوینده صادر شده است. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار