عصر خدماتافزایش موقتی غلظت ذرات معلق | عصر خدمات

مدیر واحد مدل‌سازی و پیش‌بینی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران ضمن اشاره به افزایش موقتی غلظت ذرات معلق در تهران از کاهش نسبی دمای هوا در پایتخت طی امروز (10 شهریور ماه) خبر داد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار