عصر خدماتافزایش نرخ سود بانکی | عصر خدمات

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: یک‌درصد سپرده‌گذاران بزرگ بانک کسانی هستند که ۷۴درصد سپرده‌ها را در اختیار دارند که این شکاف فقر و غنا را نشان می‌دهد که حاصل سیستم بانکداری ماست. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار