عصر خدماتافزایش پروازهای عبوری از ایران | عصر خدمات

در نوروز ۹۸
مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران از افزایش درخواست ایرلاین ها به شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران برای پروازهای فوق‌العاده در نوروز به ۲ هزار سورتی خبر داد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار