عصر خدماتالایندگی | عصر خدمات

سرپرست ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران اعلام کرد
سرپرست ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران از پایش آلایندگی اولین سری از خودروهای سرویس کارکنان نظامی و انتظامی در پایتخت خبر داد. ادامه
سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران از تغییر حدود مجاز آزمون آلایندگی در مراکز معاینه فنی خبر داد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار