عصر خدماتالکتریکی شدن خدمات بانکی | عصر خدمات

یک مقام مسئول در نظام بانکی اعلام کرد:
یک مقام مسئول در نظام بانکی با اشاره به حرکت بانک‌ها به سمت دیجیتالی شدن گفت: با توجه به تغییرات سریع تکنولوژی در نظام بانکی، خدمات به مشتریان متنوع‌تر می‌شود. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار