عصر خدماتالگوهای استاندارد | عصر خدمات

پژوهشگران یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی موفق به طراحی و تولید سیستم جامعی به منظور نظارت بر عملکرد تحصیلی و تعامل هوشمند والدین و مدارس شدند. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار