عصر خدماتامام جمعه | عصر خدمات

۲۷ مهرماه در دانشگاه تهران؛
نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته تهران به امامت آیت‌الله سیداحمد خاتمی در ۲۷ مهرماه در دانشگاه تهران بزگرار می‌شود. ادامه
نماز جمعه این هفته تهران به امامت حجت الاسلام کاظم صدیقی در دانشگاه تهران اقامه می‌شود. ادامه
در دانشگاه تهران؛
نماز جمعه این هفته تهران به امامت حجت‌الاسلام و المسلمین کاظم صدیقی در دانشگاه تهران اقامه می‌شود. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار