عصر خدماتاماکن ورزشی | عصر خدمات

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران از تجهیز مجموعه‌های ورزشی پایتخت با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و در راستای کاهش هزینه‌ها خبر داد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار