عصر خدماتاماکن ورزشی کرمانشاه در اختیار زلزله زدگان | عصر خدمات

وزیر جوانان:
وزیر ورزش و جوانان در تماس تلفنی با مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمانشاه، دستور داد تمام اماکن ورزشی این اداره کل در اختیار زلزله زدگان و نیروهای امدادی قرار گیرد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار