عصر خدماتامتحان نهایی | عصر خدمات

رئیس مرکز سنجش دانش آموزان مطرح کرد
خسرو ساکی گفت: نتایج امتحانات نهایی امروز ۵ تیر ماه اعلام خواهد شد. ادامه
کلیه امتحانات مدارس (به جز امتحانات نهایی)در روز شنبه به دلیل پاسداشت سنت باستانی شب یلدا لغو شد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار