عصر خدماتامدادرسانی دانشگاه آزاد | عصر خدمات

پس از وقوع سیل در برخی شهرها، دانشگاه آزاد اسلامی بلافاصله پس از دستور مقام معظم رهبری و پیام رئیس هیات‌موسس و هیات امنای این دانشگاه ستاد مدیریت مقابله با بحران سیل را در سازمان مرکزی‌ تشکیل داد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار