عصر خدماتامداد رسانی مدیران خودرو به سیل زدگان | عصر خدمات

از شنبه شرکت مدیران خودرو نخستین محموله از کمکهای خود برای آسیب دیدگان سیل اخیر در استان لرستان را در باهمکاری نمایندگی مجاز خود با کد( کاظمیان) آغاز کرد. كمك هاي شركت مديران خودرو در ادامه در خوزستان و شمال كشور نيز صورت خواهد پذيرفت. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار