عصر خدماتاملاک | عصر خدمات

یک استاد دانشگاه:
یک استاد دانشگاه با بیان اینکه تلاطمات ارزی باعث شده تا طبقات متوسط ضعیف‌تر از گذشته شوند بر سیستم‌های مالیات‌گیری و یارانه‌ای به عنوان دو ابزار مهم برای ایجاد عدالت در جامعه تاکید کرد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار