عصر خدماتامنیت غذایی | عصر خدمات

معاون وزیر جهادکشاورزی:
معاون وزیرجهادکشاورزی با بیان اینکه امنیت غذایی کشور در وضع مطلوبی است، گفت: امنیت غذایی کشور درحال حاضر ۸۰درصد است درحالیکه قبل از دولت تدبیرو امید تنها ۴۵درصد انرژی غذایی را خودمان تولید می کردیم و به خارج وابسته بودیم. ادامه
عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی مطرح کرد:
«کمبود آب» و مدیریت «آب» در کشور با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو است. مدیریت مناسب آب نیازمند عزم ملی و مشارکت مردم، دولت و حاکمیت کشور است که در صورت حکمرانی خوب، بتوان از گسترش و ایجاد هزینه‌های بیشتر برای کشور جلوگیری کرد و هزینه دیگری بر کشور تحمیل نکرد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار