عصر خدماتامهال سه ساله تسهیلات | عصر خدمات

بانک مرکزی ابلاغ کرد:
بانک مرکزی بخشنامه امهال تسهیلات دریافتی کشاورزان خسارت‌دیده از حوادث غیرمترقبه در سال زراعی ۱۳۹۷‏-۱۳۹۶ را به مدت سه‌سال، ابلاغ کرد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار