عصر خدماتاموزش | عصر خدمات

«نماد» مجموعه‌ای نظام یافته از خدمات و برنامه‌ها، شامل غربالگری، آموزش، توانمندسازی و حمایت‌های روانی اجتماعی، به منظور مراقبت دانش‌آموزان در برابر رفتار‌های پرخطر، آسیب‌های اجتماعی و جرایم، از طریق مداخله به موقع و مؤثر است. ادامه
کرمی محمدی درباره اقدامات سازمان مدیریت بحران پایتخت برای مواقع بحرانی و وقوع حوادث توضیحاتی داد. ادامه
به مناسبت روز جهانی ناشنوایان
همراه اول به مناسبت روز جهانی ناشنوایان از «زیرنویس دار شدن ویدئوهای آموزشی» خود خبر داد. ادامه
معاون سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی
معاون سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی گفت: وقتی کتاب را بزرگ می‌کنیم در واقع کوله و کیف دانش آموز را بزرگ می‌کنیم. بزرگ شدن کیف با توجه به شرایط جسمی آن‌ها حواشی را برای حفظ ساختار قامتی دانش آموز دارد ضمن اینکه ساختار میز و نیمکت‌ها هم طوری نیست که سه دانش آموز با هم کتاب بزرگ را باز کنند و روی میز شرایط خوب را داشته باشند. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار