عصر خدماتانتخاب رشته دکتری | عصر خدمات

مشاور عالی سازمان سنجش:
مشاورعالی سازمان سنجش و آموزش کشور گفت: مهلت انتخاب رشته در آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز سال ۹۸ داوطلبان مجاز ساعت ۲۴ امشب ۸ اردیبهشت پایان می‌یابد. ادامه
مشاور عالی سازمان سنجش خبر داد
مشاور عالی سازمان سنجش و آموزش کشور گفت: انتخاب کد رشته‌های آزمون ورودی دکتری نیمه متمرکز ۹۸ از ۳۱ فروردین آغاز و فردا، سه شنبه سه اردیبهشت پایان می‌پذیرد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار